ISLAM DALAM BUDAYA MASYARAKAT SAMIN

ISLAM DALAM BUDAYA MASYARAKAT SAMIN

Proses sejarah perkembangan islam sangatlah panjang, merentang dalam kurun waktu hampir lima belas abad sejak awal kedatangannya di jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa risalah untuk segenap umat manusia. Sebagai risalah yang terakhir, islam diyakini...